Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Kadra

 

Jesteśmy legalnie działającym wpisanym do rejestu placówek medycznych Ośrodkiem Leczenia Uzależnień,w odróżnieniu od innych prywatnych ośrodków prowadzących zwykłą działalność gospodarczą.

 

Kadra Ośrodka " TERAPIA NAŁĘCZÓW "

Małgorzata Kornacka

dyrektor Ośrodka                                                                    

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 654), trener rozwoju osobistego, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie

Od 2001 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzę terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Od wielu lat prowadzę treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego, pracy nad poczuciem wartości, sprawczości. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia. Jestem przekonana, że nowe przyzwyczajenia mogą skutecznie zwalczyć stare. Wystarczy tylko trochę wiary w siebie a przede wszystkim samodyscypliny. Dlatego też w pracy zawodowej łączę elementy terapii z coachingiem. Tego typu praca jest zasadniczym elementem prowadzonej przeze mnie terapii. Jestem autorką publikacji na temat terapii rodzin osób uzależnionych miesięcznika Świat Problemów przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2001 roku pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Od kilkunastu lat jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia Sądu Okręgowego w Lublinie.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ukończyłam z wyróżnieniem. Posiadam dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej przy PARPA w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

Marta Kwiatkowska

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Absolwentka psychologii wydziału Nauk o Wychowaniu oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła  Szkołę  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze i specjalizację z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  Odbyła szkolenie w Warszawskim Instytucie Psychologii Zdrowia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.
Od 2011 r. pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Były pracownik Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz całodobowego ośrodka leczenia uzależnień Terapia Europejska w Nasutowie.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi. Realizuje programy psychoterapii dla osób współuzależnionych. Posiada  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych oraz programów profilaktycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
Interesuje się uzależnieniami i neuropsychologią. Bada związki między stanem mózgu i układu nerwowego, a codziennymi zachowaniami człowieka. 
Zawód jest jej największą choć nie jedyną pasją. Jeździ rowerem, podróżuje,  uwielbia przyrodę, kuchnię roślinną i tenis ziemny. 

 

Wojciech Siedlecki

Psycholog; terapeuta uzależnień nr certyfikatu 1241

Jestem terapeutą uzależnień i psychologiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Specjalizuję się w szeroko rozumianej interwencji kryzysowej. Zajmuję się profesjonalną pomocą w kryzysie o zróżnicowanym podłożu. W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia psychologiczne. Uważam, że każdy problem pojawia się w indywidualnym kontekście i wymaga indywidualnego rozumienia. Świadczę usługi psychologiczne i terapeutyczne w zakresie interwencji kryzysowej, terapii indywidualnej i grupowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz w Różewcu. Prowadzę własny gabinet psychologiczny.

 

Wojciech Tyburczyk

psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwent studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył akredytowane przez PARPA Studium Terapii 

Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. tematyce pomocy 

psychologicznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, pomocy rodzinom zagrożonym kryzysem, wykorzystaniu metod projekcyjnych w praktyce psychologicznej.

Obecnie pracuje jako psycholog – terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie, a także współpracuje w ramach poradni antynikotynowej z Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie. Współpracował z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień, poradniami terapeutycznymi, poradniami rodzinnymi udzielając konsultacji psychologicznych. W latach 2009-2015 był zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego - asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizując szereg zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce psychologicznej (w szczególności psychologii rodziny). Autor publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych psychologii medycznej, psychologii małżeństwa i rodziny oraz problematyki nieśmiałości.

Wybrane publikacje naukowe (autorstwo i współautorstwo):

  • Komunikowanie się z pacjentem. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację oraz bariery komunikacyjne [w:] A. Prystupa, G. Nowicki (red.) Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i uroda”, 2015
  • Pomoc psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodziny. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, Tom XV, zeszyt 2, 2013
  • Życie rodzinne, czy życie w pojedynkę osób w okresie wczesnej dorosłości? Doniesienie z badań własnych. [w:] A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, str. 25-36
  • Rodzinne determinanty nieśmiałości kobiet. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2 (9), 2009, str. 15-27

 

Kamila Maria Duduś

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorant KUL

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie o specjalności pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka. Kontynuowała naukę na półtorarocznych studiach podyplomowych KUL w Stalowej Woli z profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień zdobyła w ramach PARPA kończąc szkolenie akredytowane w zakresie specjalisty uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Stowarzyszeniu MONAR w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Łęcznej, w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu w SPZOZ w Sanoku prowadząc terapię grupową i indywidualną. Obecnie przyjmuje pacjentów w Centrum Integracji Społecznej w Świdniku. Jest członkiem zarządu Fundacji „Wreszcie żyć”, gdzie realizuje warsztaty rozwoju osobistego oparte na programie AA pt.: „12 kroków ku pełni życia”.

Prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Od 2014 w środowisku akademickim współpracuje z uczelnią KUL w Lublinie, realizując szereg zajęć dydaktycznych. Prowadziła szkolenia np. z zakresu warsztatów antynikotynowych. Wygłasza referaty podczas konferencji naukowych m.in. ”Life skills approach propozycją skuteczniej profilaktyki uzależnień”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Ma też na koncie kilka publikacji naukowych m.in.: „Kształtowanie umiejętności życiowych skuteczną profilaktyką uzależnień” (praca podyplomowa), „Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście zagrożenia rozwoju integralnego współczesnego człowieka i jego rodziny - analiza wybranych procesów globalizacyjnych”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Swoje wykształcenie uzupełniła licznymi kursami, szkoleniami i konferencjami o różnorodnej tematyce. Wybrane z nich to: „Studium życia rodzinnego” (dwuletnie studium)„Psychoterapia traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA”(warsztaty),”Komunikacja”(kurs), „Rodzina jako wspólnota”(konferencja), „Psychologiczne aspekty opieki nad pacjentem z uwzględnieniem osób starszych”(kurs), „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”(konferencja), „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji”(konferencja).

Na pracę terapeutyczną patrzy holistycznie, tak jak całościowo traktuje się człowieka w każdym wymiarze jego człowieczeństwa, stąd też szeroki zakres jej wykształcenia zawodowego. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych. Praca doktorska dotyczy problemu uzależnień w kontekście kształtowania umiejętności życiowych i profilaktyki.

 

Katarzyna Czarnecka

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Studia ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w 2013 roku.

Moje zainteresowanie terapią uzależnień rozpoczęło się przed kilkoma laty kiedy miałam okazję uczestniczyć w roli obserwatora w grupie edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych w Ośrodku psychoterapii i rozwoju.

Następnie byłam wolontariuszką w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza 1 w Lublinie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Lublinie.

Aktualnie pracuję w Szpitalu w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Uczestniczę w specjalistycznym szkoleniu z zakresu psychoterapii uzależnień.

Pracuję z osobami dorosłymi w duchu Dialogu Motywującego oraz korzystając z technik terapii behawioralno-poznawczej. W swojej pracy dużą uwagę przywiązuję do tzw. relacji terapeutycznej, która ma szczególny charakter i jest ważnym czynnikiem leczącym w procesie terapii.

Korzystam z superwizji, terapii własnej. Moje zainteresowania zawodowe to terapia uzależnień, dialog motywujący, uważność tzw. mindfulness oraz terapia Internal Family Systems – System Wewnętrznej Rodziny.

Rolę zawodową łączę z rolą żony i mamy. Lubię morze, góry, Roztocze i jogę.

 

Katarzyna Leszek - licencjonowany dietetyk

Kierownik Ośrodka

Dietetyk z pasji i wykształcenia. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zawodowo realizująca się w przygotowaniu zindywidualizowanej dietoterapii żywieniowej. Swoje zainteresowania skupia wokół żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych oraz wpływu odżywiania na kondycję organizmu.

Aktywna działaczka Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego, Prelegentka na Lubelskim Festiwalu Nauki 2017 („Dieta w profilaktyce nowotworowej"). Była członkini zespołu Kcalmar.pro ściśle współpracującego z doświadczonymi dietetykami oraz ich pacjentami. Dotychczasowe doświadczenia i chęć dalszego rozwoju zaowocowały podjęciem nowego wyzwania jakim jest edukacja żywieniowa pacjentów mierzących się z problemem uzależnienia. Mając świadomość jaki wpływ na nasze samopoczucie niesie zdrowe odżywianie, chętnie dzieli się wiedzą z tymi, którzy oczekują jej wsparcia.

Po godzinach amatorka jazdy na rowerze i aktywna poszukiwaczka nowych doświadczeń kulinarnych.

 

 

Współpracujemy z : dr Jarosław Bojarzyński

Psychiatrami specjalistami w dziedzinie uzależnień prowadzącymi prywatną praktykę lekarską.

Lekarzem internistą :

Specjalista medycyny

Od 1996 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej i detoksykacji alkoholowej.
Odbył staż specjalizacyjny w Chicago, USA.