Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Kadra

 

Jesteśmy legalnie działającym wpisanym do rejestu placówek medycznych Ośrodkiem Leczenia Uzależnień,w odróżnieniu od innych prywatnych ośrodków prowadzących zwykłą działalność gospodarczą.

 

Kadra Ośrodka " TERAPIA NAŁĘCZÓW "

Małgorzata Kornacka

dyrektor Ośrodka                                                                    

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 654), trener rozwoju osobistego, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie

Od 2001 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzę terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Od wielu lat prowadzę treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego, pracy nad poczuciem wartości, sprawczości. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia. Jestem przekonana, że nowe przyzwyczajenia mogą skutecznie zwalczyć stare. Wystarczy tylko trochę wiary w siebie a przede wszystkim samodyscypliny. Dlatego też w pracy zawodowej łączę elementy terapii z coachingiem. Tego typu praca jest zasadniczym elementem prowadzonej przeze mnie terapii. Jestem autorką publikacji na temat terapii rodzin osób uzależnionych miesięcznika Świat Problemów przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2001 roku pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Od kilkunastu lat jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia Sądu Okręgowego w Lublinie.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ukończyłam z wyróżnieniem. Posiadam dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej przy PARPA w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

Robert Modrzyński

Doktor nauk społecznych

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 828), terapeuta motywujący.

 

Robert Modrzyński

Zajmuje się problematyką pomocy osobom we wprowadzaniu ważnych dla nich zmian w życiu. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób przeżywających trudności osobiste oraz problemy w relacjach z bliskimi. Specjalizuję się w pracy z osobami  cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, mającymi trudności z adaptacją w trudnych sytuacjach, osobami nie radzącymi sobie ze stresem. Mam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, DDA oraz zmagającymi się z objawami zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania. W swej pracy posiadam również doświadczenie wspierania osób chorujących psychicznie, chorych z podwójnym rozpoznaniem - choroba psychiczna ze współwystępującym problemem alkoholowym.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stypendysta Socrates/Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Terapii Motywującej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, doktorant Katedry Psychoprofilaktyki i Patologii Społecznej KUL JP II.

Hobbystycznie trenuję biegi długodystansowe. Prywatnie mąż, tata Alicji.

Doświadczenie zawodowe:

 • OPTiU w Wołominie

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień, Konstancin - Jeziorna

 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku

 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie

 • Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZZOZ, Janów Lubelski

Publikacje:

 • Modrzyński, R., Kotowska, J. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia. Jakie zasoby decydują o abstynencj. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, (w druku).

 • Modrzyński, R., Kotowska, J. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia. Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla jako alternatywna koncepcja pracy z chorobą alkoholową. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2(XX), 26 – 28.

 • Modrzyński, R. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin. 

 • Modrzynski, R. (2017). Nowe technologie wspierające ograniczanie picia. Wykład - Konferencja naukowo-szkoleniowa: Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program ograniczania picia alkoholu, Kraków, 20 czerwca 2017.

 • Modrzyński, R., Kotowska, J. (2015). "Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam" - rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XVIII), 19 – 22.

 • Modrzynski, R. (2014). Czy wychowanie ma sens? Czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 44 – 48.

 • Modrzyński, R., Malinowska, J. (2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 67 – 75.

 • Waniek, J., Rozenfeld, M., Modrzyńsk,i R. Choroba afektywna dwubiegunowa z problemem alkoholowym w tle. Zintegrowane leczenie osób z podwójną diagnozą jako sposób na obniżenie kosztów leczenia. Poster – XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29 czerwca 2013.

 • Modrzyński, R. (2012). Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 25(4), 417 – 426.

 • Modrzyński, R. (2012). Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(29), 29 – 33.

 • Modrzyński, R. (2011). Uzależnienie w świetle teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4, 5 – 9.

 • Mdrzyński, R., Nadzieja u alkoholików, [online], 2009, Dostępny w Internecie: http://dromader.igabinet.pl/a1210940255pol-Nadzieja-u-alkoholikow.html

 

Urszula Grodzicka

pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.Urszula Grodzicka Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Aktualnie jest uczestniczką Studium Dialogu Motywujacego w Akademiii Motywacji i Zmian w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i z młodzieżą; w terapii środowiskowej z rodzinami osób z problemem uzależnienia. Prowadzi zajęcia dla szkół. Realizuje programy rekomendowane przez KBdsPN: FreD Goes Net – wczesnej interwencji wobec młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne oraz Candis – programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi. Pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień, w Przychodni Leczenia Uzależnień oraz Programie Terapii Substytucyjnej. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje superwizji.

 

Paulina Staszczak

 

Psycholog Certyfikowany specjalista terapii uzależmień

Jestem certyfikowanym psychologiem. Ukończyłam studia psychologii na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, Poradni Leczenia Uzależnień w Lublinie oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. Na co dzień prowadzę kilka Punktów Konsultacyjnych pod Lublinem, gdzie zajmuje się poradnictwem indywidualnym. Współpracuje również ze szkołami, gdzie prowadzenie rozmowy indywidualne, warsztaty oraz wykłady. Od 2015 rozpoczęłam współprace z Prywatnym Centrum Medycznym Medicover w Lublinie. Swoją wiedzę i umiejętności stale podnoszę uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach.

 

Swój wolny czas poświęcam mojemu hobby, którym jest technika zdobnicza decoupage.

 

Marta Kwiatkowska

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Absolwentka psychologii wydziału Nauk o Wychowaniu oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła  Szkołę  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze i specjalizację z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  Odbyła szkolenie w Warszawskim Instytucie Psychologii Zdrowia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.
Od 2011 r. pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Były pracownik Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz całodobowego ośrodka leczenia uzależnień Terapia Europejska w Nasutowie.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi. Realizuje programy psychoterapii dla osób współuzależnionych. Posiada  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych oraz programów profilaktycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
Interesuje się uzależnieniami i neuropsychologią. Bada związki między stanem mózgu i układu nerwowego, a codziennymi zachowaniami człowieka. 
Zawód jest jej największą choć nie jedyną pasją. Jeździ rowerem, podróżuje,  uwielbia przyrodę, kuchnię roślinną i tenis ziemny. 

 

Współpracujemy z :

Psychiatrami specjalistami w dziedzinie uzależnień prowadzącymi prywatną praktykę lekarską.

Lekarzem internistą :

Specjalista medycyny

Od 1996 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej i detoksykacji alkoholowej.
Odbył staż specjalizacyjny w Chicago, USA.

 

Wojciech Tyburczyk

psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwent studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył akredytowane przez PARPA Studium Terapii 

Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. tematyce pomocy 

psychologicznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, pomocy rodzinom zagrożonym kryzysem, wykorzystaniu metod projekcyjnych w praktyce psychologicznej.

Obecnie pracuje jako psycholog – terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie, a także współpracuje w ramach poradni antynikotynowej z Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie. Współpracował z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień, poradniami terapeutycznymi, poradniami rodzinnymi udzielając konsultacji psychologicznych. W latach 2009-2015 był zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego - asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizując szereg zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce psychologicznej (w szczególności psychologii rodziny). Autor publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych psychologii medycznej, psychologii małżeństwa i rodziny oraz problematyki nieśmiałości.

Wybrane publikacje naukowe (autorstwo i współautorstwo):

 • Komunikowanie się z pacjentem. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację oraz bariery komunikacyjne [w:] A. Prystupa, G. Nowicki (red.) Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i uroda”, 2015
 • Pomoc psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodziny. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, Tom XV, zeszyt 2, 2013
 • Życie rodzinne, czy życie w pojedynkę osób w okresie wczesnej dorosłości? Doniesienie z badań własnych. [w:] A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, str. 25-36
 • Rodzinne determinanty nieśmiałości kobiet. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2 (9), 2009, str. 15-27