Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Kadra

 

Jesteśmy legalnie działającym wpisanym do rejestu placówek medycznych Ośrodkiem Leczenia Uzależnień,w odróżnieniu od innych prywatnych ośrodków prowadzących zwykłą działalność gospodarczą.

 

Kadra Ośrodka " TERAPIA NAŁĘCZÓW "

 

 

Robert Modrzyński

Doktor nauk społecznych

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 828), terapeuta motywujący.

 

Robert Modrzyński

Zajmuje się problematyką pomocy osobom we wprowadzaniu ważnych dla nich zmian w życiu. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób przeżywających trudności osobiste oraz problemy w relacjach z bliskimi. Specjalizuję się w pracy z osobami  cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, mającymi trudności z adaptacją w trudnych sytuacjach, osobami nie radzącymi sobie ze stresem. Mam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, DDA oraz zmagającymi się z objawami zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania. W swej pracy posiadam również doświadczenie wspierania osób chorujących psychicznie, chorych z podwójnym rozpoznaniem - choroba psychiczna ze współwystępującym problemem alkoholowym.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stypendysta Socrates/Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Terapii Motywującej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, doktorant Katedry Psychoprofilaktyki i Patologii Społecznej KUL JP II.

Hobbystycznie trenuję biegi długodystansowe. Prywatnie mąż, tata Alicji.

Doświadczenie zawodowe:

 • OPTiU w Wołominie

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień, Konstancin - Jeziorna

 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku

 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie

 • Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZZOZ, Janów Lubelski

Publikacje:

 • Modrzynski, R. (2014). Czy wychowanie ma sens? Czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 42 – 46.

 • Modrzyński, R., Malinowska, J. (2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 67–75.

 • Waniek, J., Rozenfeld, M., Modrzyńsk,i R. Choroba afektywna dwubiegunowa z problemem alkoholowym w tle. Zintegrowane leczenie osób z podwójną diagnozą jako sposób na obniżenie kosztów leczenia. Poster – XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29 czerwca 2013.

 • Modrzyński, R. (2012). Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 25(4), 417–426.

 • Modrzyński, R. (2012). Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(29).

 • Modrzyński, R. (2011). Uzależnienie w świetle teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4.

 • Mdrzyński, R., Nadzieja u alkoholików, [online], 2009, Dostępny w Internecie: http:// http://dromader.igabinet.pl/a1210940255pol-Nadzieja-u-alkoholikow.html

 • Modrzyński, R., Kotowska, J. (2015). "Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam" - rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XVIII), 19 - 22.

 

 

Aleksandra Radoń

Terapeuta uzależnień, magister psychologii ,coach VCC

Moją pierwszą pasją naukową jest psychologia. Otworzyła przede mną wiele inspirujących drzwi. Wybrałam te w których zobaczyłam Człowieka w kryzysie, co ukierunkowało moje życie zawodowe. Ukończyłam studia psychologiczne w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków– rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uzyskałam Certyfikat z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum. Kolejnym krokiem na mojej zawodowej drodze było uzyskanie Certyfikatu Coacha VCC. Obecnie z powodzeniem łączę terapię uzależnień i coaching, dostosowując się do aktualnych potrzeb pacjentów. Kształcę się psychologicznie, biorę udział w konferencjach i spotkaniach naukowych.

Prywatnie interesuję się kulturą Szkocji, religiami świata, dużo podróżuję. Muzykę traktuję jako tło do życia.

Wykształcenie :

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Psychologii
 • Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków– rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
 • Narkomanii
 • Coaching VCC

Doświadczenie :

 • Areszt Śledczy w Lublinie – wolontariat, staż
 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Lublinie – terapeuta uzależnień
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku – staż
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie – praktykant

 

Piotr Bieńkowski

 

Terapeuta, Coach  z wieloletnim doświadczeniem.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

i SWPS -Uniwersytetu humanistyczno –Społecznego

Absolwent Studium Terapii Uzależnień  przy Instytucie Psychologii Zdrowia

 • terapia uzależnień i uwikłań (uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, uzależniania behawioralne,pracoholizm, hazard, , uzależnienie od Internetu)
 • uzależnienie mieszane i krzyżowe, zaburzenie osobowości, podwójna diagnoza
 • terapia rodzinna i partnerska
 • coaching rozwojowy i coaching terapeutyczny

 

Urszula Grodzicka

pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.Urszula Grodzicka Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Aktualnie jest uczestniczką Studium Dialogu Motywujacego w Akademiii Motywacji i Zmian w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i z młodzieżą; w terapii środowiskowej z rodzinami osób z problemem uzależnienia. Prowadzi zajęcia dla szkół. Realizuje programy rekomendowane przez KBdsPN: FreD Goes Net – wczesnej interwencji wobec młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne oraz Candis – programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi. Pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień, w Przychodni Leczenia Uzależnień oraz Programie Terapii Substytucyjnej. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje superwizji.

 

 

Paulina Staszczak

 

Psycholog Certyfikowany specjalista terapii uzależmień

Jestem certyfikowanym psychologiem. Ukończyłam studia psychologii na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, Poradni Leczenia Uzależnień w Lublinie oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. Na co dzień prowadzę kilka Punktów Konsultacyjnych pod Lublinem, gdzie zajmuje się poradnictwem indywidualnym. Współpracuje również ze szkołami, gdzie prowadzenie rozmowy indywidualne, warsztaty oraz wykłady. Od 2015 rozpoczęłam współprace z Prywatnym Centrum Medycznym Medicover w Lublinie. Swoją wiedzę i umiejętności stale podnoszę uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach.

 

Swój wolny czas poświęcam mojemu hobby, którym jest technika zdobnicza decoupage.

 

 

Współpracujemy z :

 

Psychiatrami specjalistami w dziedzinie uzależnień prowadzącymi prywatną praktykę lekarską.

 

 

Lekarzem internistą :

 

Specjalista medycyny

Od 1996 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej i detoksykacji alkoholowej.
Odbył staż specjalizacyjny w Chicago, USA.