Kadra Ośrodka Uzależnień

Jesteśmy legalnie działającym wpisanym do rejestru placówek medycznych Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, w odróżnieniu od innych prywatnych ośrodków prowadzących zwykłą działalność gospodarczą.

Kadra Ośrodka "Terapia Nałęczów":

Małgorzata Kornacka

Dyrektor Ośrodka, Psycholog, International Certified Coach (nr certyfikatu 15663)

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 654), Trener rozwoju osobistego, Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Od 2001 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzę terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Od wielu lat prowadzę treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego, pracy nad poczuciem wartości, sprawczości. W ośrodku m.in. prowadzę zajęcia z obszaru wprowadzania nowych nawyków wspomagających trzeźwienie w oparciu o nowatorską metodę wsparcia procesu wychodzenia z nałogu- tzw. recovery coachingu. W pracy indywidualnej z pacjentem łączę elementy psychoterapii uzależnień z life coachingiem i szeroko pojętym rozwojem osobistym.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia. Jestem przekonana, że nowe przyzwyczajenia mogą skutecznie zwalczyć stare. Wystarczy tylko trochę wiary w siebie a przede wszystkim samodyscypliny. Dlatego też w pracy zawodowej łączę elementy terapii z coachingiem. Tego typu praca jest zasadniczym elementem prowadzonej przeze mnie terapii. Jestem autorką publikacji na temat terapii rodzin osób uzależnionych miesięcznika Świat Problemów przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2001 roku pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Od kilkunastu lat jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia Sądu Okręgowego w Lublinie.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ukończyłam z wyróżnieniem. Posiadam dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej przy PARPA w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień.

Wojciech Tyburczyk

Psycholog, Terapeuta uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 2148),

Absolwent studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył akredytowane przez PARPA Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. tematyce pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, pomocy rodzinom zagrożonym kryzysem, wykorzystaniu metod projekcyjnych w praktyce psychologicznej.

Obecnie pracuje jako psycholog – terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie, a także współpracuje w ramach poradni antynikotynowej z Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie. Współpracował z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień, poradniami terapeutycznymi, poradniami rodzinnymi udzielając konsultacji psychologicznych. W latach 2009-2015 był zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego – asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizując szereg zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce psychologicznej (w szczególności psychologii rodziny). Autor publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych psychologii medycznej, psychologii małżeństwa i rodziny oraz problematyki nieśmiałości.

Wybrane publikacje naukowe (autorstwo i współautorstwo):

  • Komunikowanie się z pacjentem. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację oraz bariery komunikacyjne [w:] A. Prystupa, G. Nowicki (red.) Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i uroda”, 2015
  • Pomoc psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodziny. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, Tom XV, zeszyt 2, 2013
  • Życie rodzinne, czy życie w pojedynkę osób w okresie wczesnej dorosłości? Doniesienie z badań własnych. [w:] A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, str. 25-36
  • Rodzinne determinanty nieśmiałości kobiet. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2 (9), 2009, str. 15-27

Tomasz Golian

Psycholog, terapeuta motywujący

Certyfikowany specjalista terapii motywującej (nr certyfikatu 122)

Absolwent studiów psychologicznych na UMCS w Lublinie rocznik 2010, terapeuta motywujący – certyfikat  Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 122, trener Dialogu Motywującego (Trening for New Treiners – Warsaw 2019)  zrzeszony w międzynarodowej sieci trenerskiej MINT (Motivational Interwieving Network of Trainers),  wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego, autor publikacji z obszaru psychoprofilaktyki oraz wykorzystania Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnień młodzieży oraz osób dorosłych. W pracy terapeutycznej łączy styl skoncentrowany na osobie, którego filar stanowi duch Dialogu Motywującego z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

Kamila Maria Duduś

Pedagog

Specjalista psychoterapii uzależnień; Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie o specjalności pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka. Kontynuowała naukę na półtorarocznych studiach podyplomowych KUL w Stalowej Woli z profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień zdobyła w ramach PARPA kończąc szkolenie akredytowane w zakresie specjalisty uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Stowarzyszeniu MONAR w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Łęcznej, w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu w SPZOZ w Sanoku prowadząc terapię grupową i indywidualną. Obecnie przyjmuje pacjentów w Centrum Integracji Społecznej w Świdniku. Jest członkiem zarządu Fundacji „Wreszcie żyć”, gdzie realizuje warsztaty rozwoju osobistego oparte na programie AA pt.: „12 kroków ku pełni życia”.

Prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Od 2014 w środowisku akademickim współpracuje z uczelnią KUL w Lublinie, realizując szereg zajęć dydaktycznych. Prowadziła szkolenia np. z zakresu warsztatów antynikotynowych. Wygłasza referaty podczas konferencji naukowych m.in. ”Life skills approach propozycją skuteczniej profilaktyki uzależnień”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Ma też na koncie kilka publikacji naukowych m.in.: „Kształtowanie umiejętności życiowych skuteczną profilaktyką uzależnień” (praca podyplomowa), „Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście zagrożenia rozwoju integralnego współczesnego człowieka i jego rodziny – analiza wybranych procesów globalizacyjnych”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Swoje wykształcenie uzupełniła licznymi kursami, szkoleniami i konferencjami o różnorodnej tematyce. Wybrane z nich to: „Studium życia rodzinnego” (dwuletnie studium)„Psychoterapia traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA”(warsztaty),”Komunikacja”(kurs), „Rodzina jako wspólnota”(konferencja), „Psychologiczne aspekty opieki nad pacjentem z uwzględnieniem osób starszych”(kurs), „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”(konferencja), „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji” (konferencja).

Na pracę terapeutyczną patrzy holistycznie, tak jak całościowo traktuje się człowieka w każdym wymiarze jego człowieczeństwa, stąd też szeroki zakres jej wykształcenia zawodowego. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych. Praca doktorska dotyczy problemu uzależnień w kontekście kształtowania umiejętności życiowych i profilaktyki.

Aneta Mikrut

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1821)

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła akredytowane szkolenie na specjalistę psychoterapii uzależnień w Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu coachingu, terapii uzależnień behawioralnych oraz interwencji kryzysowej. Jest w trakcie studium dialogu motywującego organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie prowadząc indywidualną psychoterapię uzależnień, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) w Lublinie, a także w ośrodkach stacjonarnych tj. MONAR w Gdańsku i MROWISKO w Sopocie. Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego akredytowanego przez Ministra Zdrowia w zakresie uzależnienia od hazardu oraz gier komputerowych. Prowadziła liczne warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki w placówkach oświaty w Lublinie oraz występowała na ogólnopolskich konferencjach naukowych. 

Aktualnie pracuje w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na Oddziale Detoksykacyjnym dla Narkomanów. Realizuje program redukcji szkód, prowadzi warsztaty psychoedukacyjno-motywacyjne oraz wsparcie indywidualne dla osób uzależnionych od narkotyków i leków. 

W swojej pracy kieruje się dobrem i indywidualnością Pacjenta, dlatego korzysta z różnych podejść psychoterapeutycznych (poznawcze, behawioralne, humanistyczne, dialog motywujący, coaching) by jak najlepiej dobrać je do potrzeb, możliwości i oczekiwań. Dzięki jej holistycznemu podejściu możliwa jest efektywna praca nad zmianą myślenia i nawyków w celu poprawy jakości życia.

Interesuje się terapią uważności, medytacją i praktyką jogi. W wolnym czasie podróżuje, uprawia sport, gotuje. Pasjonatka morza, natury i kotów. Radość sprawia jej niesienie pomocy innym ludziom i zwierzętom.

Współpracujemy z:

Marta Kwiatkowska

Psycholog

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Absolwentka psychologii wydziału Nauk o Wychowaniu oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła  Szkołę  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze i specjalizację z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Odbyła szkolenie w Warszawskim Instytucie Psychologii Zdrowia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Od 2011 r. pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Były pracownik Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz całodobowego ośrodka leczenia uzależnień Terapia Europejska w Nasutowie.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi. Realizuje programy psychoterapii dla osób współuzależnionych. Posiada  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych oraz programów profilaktycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Interesuje się uzależnieniami i neuropsychologią. Bada związki między stanem mózgu i układu nerwowego, a codziennymi zachowaniami człowieka.
Zawód jest jej największą choć nie jedyną pasją. Jeździ rowerem, podróżuje,  uwielbia przyrodę, kuchnię roślinną i tenis ziemny.

Zadzwoń do nas:

Nasz adres:

Prywatny Ośrodek Odwykowy „TERAPIA NAŁĘCZÓW”
Uniszowice 1A, 21-030 Motycz