Terapia grupowa

Podczas terapii grupowej nauczymy cię słuchać innych. Dostrzegając problemy i motywację osób w grupie terapeutycznej, możesz się wiele nauczyć się o sobie. Ponadto dajemy wsparcie i cenne informacje zwrotne.

Każda osoba, która chce korzystać z takiej formy terapii, zapoznaje się i akceptuje normy grupy, którą będzie współtworzyła. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego realizowania procesu grupowego, czyli do zdrowienia każdego z jej uczestników.

Takimi normami są, np.

  • zakaz używania jakiejkolwiek formy agresji (fizycznej, psychicznej i.in.),
  • powstrzymywanie się od oceny innych,
  • czy przerywania sobie wypowiedzi,
  • szczerość.

Dzięki przestrzeganiu niniejszych norm zapewnione jest wsparcie, szacunek, życzliwość i akceptacja.

Terapia grupowa jest podstawową formą oddziaływania w leczeniu uzależnień. Pomaga w identyfikacji z chorobą oraz jej akceptację. Zawiera elementy edukacyjne (wzbogacając wiedzę jej uczestników) oraz treningowe (poprzez oddziaływania interpersonalne zwiększa samopoznanie, poprawia komunikację i umożliwia wypracowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

Terapia grupowa wpływa korzystnie na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu.

Zadzwoń do nas:

Nasz adres:

Prywatny Ośrodek Odwykowy „TERAPIA NAŁĘCZÓW”
Uniszowice 1A, 21-030 Motycz