Leczenie uzależnienia od narkotyków – leczenie narkomanii, odwyk narkotykowy

W naszym Ośrodku Terapia Nałęczów prowadzimy terapię i odwyk narkotykowy. Dla wszystkich borykających się na co dzień z problemem uzależnienia od narkotyków przygotowaliśmy krótki poradnik o tym, czym jest narkomania, jak ją rozpoznać, zdiagnozować i rozpocząć skuteczne leczenie uzależnienia od narkotyków.

Narkomania – czym jest uzależnienie od narkotyków?

Narkomania to choroba prowadząca do stopniowego wyniszczenia organizmu za pomocą szkodliwych substancji chemicznych, negatywnie wpływających na czynności mózgu. W przypadku braku leczenia doprowadzić może do śmierci. Choroba ta negatywnie wpływa również na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz powoduje utrudnione kontakty z drugim człowiekiem. Na uzależnienie od narkotyków wpływają czynniki osobowe, jak i otaczające środowisko. Decydując się na odwyk narkotykowy w naszym ośrodku, pomożemy Ci na nowo znaleźć motywację do życia i walki z nałogiem.

Jak przebiega leczenie uzależnienia od narkotyków?

Chcąc zacząć skuteczne leczenie uzależnienia od narkotyków, musisz sam zrozumieć swoje położenie i swój problem, z jakim się borykasz i poszukać profesjonalnej pomocy doświadczonych terapeutów. Im szybciej uświadomisz sobie, że narkotyki to droga donikąd, tym lepsze skutki odniesie nasza terapia i szybciej wrócisz do normalnego życia. Nadrzędnym celem odwyku narkotykowego jest zmiana swojego dotychczasowego życia zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, odstawienie wszystkich substancji odurzających oraz dążenie do abstynencji. Może to się wiążać również z detoksykacją organizmu czy leczeniem ambulatoryjnym. Korzystając z ośrodka Terapia Nałęczów i podejmując leczenie narkomanii, przejmiesz odpowiedzialność za własne życie i zachowanie. Pokażemy Ci, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które spotkasz każdego dnia, a które mogą popchnąć Cię do sięgnięcia po narkotyki np. z zespołem abstynencyjnym. Na zajęciach poznasz jakie mechanizmy towarzyszą chęci zażywania narkotyków, nauczymy Cię na nowo komunikacji z drugim człowiekiem oraz nawiązywania relacji z ludźmi. Każdy dzień spędzony w ośrodku Terapia Nałęczów nauczy Cię asertywności. Dzięki naszej terapii zatrzymasz rozwój choroby i wrócisz do dawnego, satysfakcjonującego życia.

Jesteś osobą, która sięga po środki psychoaktywne? Odczuwasz silne bóle głowy, biegunki, dreszcze czy drżenie mięśni? Zaczynasz tracić kontrolę nad ilością narkotyków, jakie zażywasz, zaniedbujesz codzienne obowiązki, zerwałeś kontakt z najbliższymi? Zgłoś się do naszego ośrodka Terapia Nałęczów, skorzystaj z pomocy naszego doświadczonego personeli i podejmij swoją walkę o powrót do normalnego życia.

Terapia i leczenie osób uzależnionych w Ośrodku Terapia Nałęczów

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień Terapia Nałęczów oferuje kompleksowe leczenie również w kontekście osób uzależnionych od narkotyków. Warto pamiętać, że długość terapii w naszym ośrodku może zależeć od wielu czynników m.in. od charakteru danej osoby, jej organizmu czy od rodzaju uzależniającego środka. Chcesz rozpocząć leczenie? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji telefonicznych i skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci, na czym polega terapia uzależnień od narkotyków oraz na jakie wsparcie możesz liczyć z naszej strony. 

Jak zorientować się, czy dziecko sięga po narkotyki i czy konieczny jest już odwyk narkotykowy – wskazówki dla rodziców

Szczegółowe symptomy użycia poszczególnych narkotyków zostały przedstawione w dalszej części. Jednak nie tylko opis zachowań jest ważny. W rozpoznaniu czy dana osoba dziecko, czy dorosły, zażywa narkotyki, może pomóc między innymi: niecodziennie i podejrzane zachowanie lub posiadanie dziwnych urządzeń pozwalających na przyjmowanie narkotyków. Z poniższego fragmentu dowiesz się jak konkretnie rozpoznać czy osoba zażywa narkotyki. Dopiero po rozpoznaniu problemu można rozpocząć leczenie uzależnienia od narkotyków.

Sytuacje sugerujące zażywanie narkotyków

 • W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących (amfetamina, kokaina, crack), osoba będzie pobudzona motorycznie, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, a nawet agresywna. Po pewnym czasie, kiedy ustaje działanie narkotyku – stan ten może zmienić się w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do czegokolwiek. Środki te zaburzają dobowy rytm snu, a więc stany pobudzenia i ospałości mogą przeplatać się dając różnorodny obraz zachowań.
 • Środki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne) będą powodować silne zaburzenia zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy, przy większych dawkach tych narkotyków może dochodzić do zaburzeń koordynacji motorycznej.
 • Również zachowanie osoby będącej pod wpływem środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) będzie dziwaczne, a przeżywane halucynacje zdecydują o skrajnie nieracjonalnych wypowiedziach nie mających nic wspólnego z realna sytuacją.
 • W przypadkach używania środków z grupy opiatów (heroina, morfina) zachowanie charakteryzować będzie się nadmiernym uspokojeniem osoby, sennością (opadające powieki), przerwami w dłuższych wypowiedziach. Jednak, gdy zaczynają się pojawiać objawy abstynencyjne – osoba będzie niespokojna i nerwowa.
 • Wiele podobieństw zauważymy również w przypadku, gdy osoba będzie pod wpływem środków uspokajających (benzodiazepiny) czy nasennych (barbiturany). Po krótkim okresie euforycznego pobudzenia zachowanie jej wyraźnie „przygaśnie” i nastąpi okres nienaturalnego uspokojenia lub w wyniku niemożności powstrzymania się od snu – osoba zapadnie w sen. W wypowiedziach osób będących pod wpływem tych środków wyraźnie dostrzeżemy problemy z artykułowaniem słów (bełkotliwa mowa).
 • Pod wpływem preparatów konopi (marihuana, haszysz) osoba może być nieco pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy.

Rozpoznanie dwóch, lub więcej narkotyków i środków psychoaktywnych

Trudniej natomiast rozpoznać działanie dwóch lub więcej użytych jednocześnie narkotyków o zupełnie innym działaniu, co jest rzeczą dość powszechną (np. równoczesne stosowanie amfetaminy i heroiny). W przypadku podejrzenia o zażywaniu substancji narkotyzujących należy jak najwcześniej zdiagnozować problem i rozpocząć leczenie uzależnienia od narkotyków prowadzonego przez specjalistę.

Działanie większości narkotyków może również identyfikować na podstawie wyglądu oczu oraz reakcji źrenic na światło. Po otwarciu oczu w jasno oświetlonym pomieszczeniu źrenice błyskawicznie zwężają się, a następnie powoli, przyzwyczajając się do natężenia światła powiększają się. Większość substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. Środki pobudzające i halucynogenne powodują zazwyczaj powiększenie źrenic. Działanie heroiny powoduje, że oczy są szkliste, a źrenice ekstremalnie zwężone. Po wypaleniu marihuany bądź haszyszu białka oczu mogą być przekrwione.

Leczenie narkomanii zwykle nie jest efektywne. Dzieje się tak często z braku specjalistycznej wiedzy dotyczącej metod i wskazań oraz braku konsekwentnie i stanowczo prowadzonych działań.

Wpływ narkotyków na zmianę zachowania

Warto wiedzieć, z czym wiąże się uzależnienie i jak wygląda profesjonalne leczenie uzależnienia od narkotyków oraz jak radzić sobie z tym problemem we własnym zakresie. Kontakt z narkotykiem objawia się przede wszystkim w obrębie zmian zachowania danej osoby. Jednak zmiany zachowania zależą tu od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków z różnych grup będą wyglądać rozmaicie. Natężenie zmian w zachowaniu jest ściśle związane z ilością przyjętego narkotyku i nie zawsze musi być wyraźnie widoczne. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zażywanie nawet niewielkich ilość substancji narkotyzujących kwalifikuje się do odwyku narkotykowego, aby nie pogłębiać tego patologicznego stanu! Najlepiej rozpoznać takie stany wtedy, gdy osoba jest nam znana i wiemy jak na ogół zachowuje się i jak reaguje. Możemy jednak spróbować uogólnić pewne wskazówki dotyczące zmian zachowań pod wpływem narkotyków.

Zmiany w zachowaniu osoby używającej narkotyków mogą także dotyczyć społecznej sfery funkcjonowania. Trudno byłoby wymienić wszystkie możliwości tych zmian, lecz możemy spróbować wyliczyć te najbardziej wyraźne i możliwe do zaobserwowania:

 • Obniżone oceny spowodowane brakiem zainteresowania nauką, brakiem czasu na nią i brakiem możliwości uczenia się (stała intoksykacja narkotykiem).
 • Absencja w szkole spowodowana potrzebami zdobycia środków finansowych na narkotyk i samego narkotyku.
 • Kontakty z nową grupą rówieśniczą (może to być wyraźnie grupa subkulturowa, lecz nie koniecznie)
 • Zmiana stylu zachowania, ubioru, słownictwa, itp.
 • Rezygnacja z wielu form aktywności i modeli spędzania wolnego czasu, które wcześniej dominowały.
 • Częste przyłapywanie dziecka na kłamstwach (choć kłamać można z zupełnie innych powodów, to jednak warto zastanowić się czy dzieckiem nie dzieje się coś niedobrego niekoniecznie związanego z narkotykami).
 • Widoczny nadmiar pieniędzy (często zażywanie narkotyków wiąże się jednocześnie z ich rozprowadzaniem kolegom – zazwyczaj dilerami narkotyków w szkołach są ich uczniowie).

Jak rozpoznać narkotyk po akcesorium do jego zażywania

Do zażywania większości narkotyków służą specyficzne akcesoria, na podstawie których możemy próbować rozpoznawać, jaka substancja jest zażywana:

 • I tak do palenia marihuany służą zazwyczaj szklane lufki i fifki, różnych kształtów fajki drewniane lub gliniane (na ogół mniejsze niż te, w których palony jest tytoń). Do palenia haszyszu, który często mieszany jest z tytoniem potrzebne są bibułki i maszynki do robienia skrętów. Niekiedy, szczególnie podczas zbiorowego palenia preparatów konopi używa się prymitywnych fajek wodnych zrobionych z plastikowych butelek.
 • Środki takie, jak amfetamina czy kokaina (niekiedy heroina) stosowane są poprzez tzw. snifowanie, czyli wciąganie do nosa i umożliwianie przedostawania się substancji psychoaktywnej do krwioobiegu przez śluzówkę. Tutaj najczęstszymi akcesoriami są różnego rodzaju rurki (np. krótko przycięte słomki). Gładką powierzchnię, na której usypywane są za pomocą żyletek lub kart telefonicznych „ścieżki” proszku stanowią np. lusterka.
 • Palenie brązowej wersji heroiny wymaga folii aluminiowej, na której narkotyk jest podgrzewany, a powstające opary wciągane przez nos.
 • Przyjmowanie narkotyków poprzez iniekcje (najczęściej „kompot”, brązowa heroina, amfetamina) wymaga posiadania nie tylko igieł i strzykawek, ale także innych przyborów: łyżki do rozpuszczania narkotyku z wodą (łyżka zwykle jest okopcona od podgrzewania); kwasku cytrynowego, który ułatwia rozpuszczanie; kawałka waty lub filtru papierosowego do odfiltrowania zanieczyszczeń.
 • Zażywanie środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) odbywa się najczęściej z plastikowych woreczków lub kawałków nasączonych tymi substancjami szmatek.

Fazy rozwoju uzależnienia WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE

Poniżej przedstawiamy wszystkie cztery fazy uzależnienia od narkotyków:

I FAZA - eksperymentowania

Drobne kłamstwa najczęściej dotyczące:

 • spóźnień
 • towarzystwa w którym przebywa nasze dziecko
 • miejsc gdzie wychodzi

Zmiany w wyglądzie i zachowaniu:

 • dziwny zapach włosów i ubrań
 • nadmierne używanie środków zapachowych
 • zaczerwienione oczy
 • rozszerzone źrenice
 • utrzymujący się katar
 • wyraźna nadpobudliwość lub ospałość
 • po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju

Postawa: NIE ROBIĘ TEGO

II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia

 • znaczna zmiana środowiska – nowi koledzy
 • złe nastroje dziecka – dziwne smutki, zamykanie się w sobie
 • izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju
 • zaniedbanie podstawowych czynności
 • początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa
 • porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań
 • podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy
 • pogarszanie się ocen w szkole – wagary
 • posługiwanie się slangiem – szczególnie przez telefon
 • agresja słowna
 • pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże
 • dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu
 • częstsze przebywanie w łazience – zamykanie łazienki,
 • zaniedbanie nawyków higienicznych

Postawa: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO

III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę

 • coraz gorsze zachowanie
 • codzienne lub bardzo częste odurzanie się
 • odurzanie się z kolegami lub samemu
 • pojawienie się pierwszych przedawkowań
 • zerwanie kontaktów z nie biorącymi kolegami
 • jawne identyfikowanie się z narkomanami
 • kłamstwo staje się patologiczne
 • kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy
 • porzucenie szkoły
 • utrata stałej pracy – prace dorywcze
 • konflikty z prawem
 • kłótnie, bijatyki z domownikami
 • początki przewlekłego kaszlu
 • ogólne pogorszenie zdrowia
 • objawy po odstawieniu narkotyku

Postawa:
NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO
MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ
NIE HANDLUJE NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE
KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM

IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie

 • całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne)
 • chroniczny kaszel
 • częste kłopoty z policją
 • utrata pracy
 • wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych
 • chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku
 • normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku
 • paranoje narkotyczne
 • zerowe poczucie własnej wartości
 • myśli samobójcze

W każdym z opisanych przypadków nawet niewielka ilość środka jest podstawą do rozpoczęcia leczenia uzależnienia od narkotyków we współpracy ze specjalistą. Być może nie od razu koniecznym będzie odwyk narkotykowy ale stała kontrola specjalisty i podjęta terapia pozwolą na kontrolowanie sytuacji i niedopuszczenie do pogłębienia się problemu.

Nie bój się zapytać o pomoc!

Zadzwoń do nas:

Nasz adres:

Prywatny Ośrodek Odwykowy „TERAPIA NAŁĘCZÓW”
Uniszowice 1A, 21-030 Motycz