Alkoholizm to choroba, która rozwija się etapami. Wyróżnione zostały fazy powstawania uzależnienia: prealkoholowa, ostrzegawcza, krytyczna oraz przewlekła. Podobnie jest w przypadku wychodzenia z nałogu – to proces, który trwa bardzo długo. Wymaga on dużej determinacji i cierpliwości, a przede wszystkim uświadomienia sobie własnej choroby.

Pierwszy krok na drodze do pokonania alkoholizmu

Osoby, które spożywają alkohol w dużych ilościach, często nie zdają sobie sprawy z przekroczenia pewnej granicy. Nie są w stanie dostrzec pierwszych objawów uzależnienia, ponieważ trudno im zrozumieć, że picie ma niekorzystny wpływ na ich organizm. Na tym etapie szczególnie ważna jest reakcja bliskich chorego. Wsparcie przyjaciół czy rodziny powinno polegać przede wszystkim na uświadomieniu alkoholikowi, że jego problem jest poważny. Bardzo istotna jest także próba przekonania takiej osoby do wizyty u specjalisty.

Etapy procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu

Popularną koncepcję procesu wychodzenia z nałogu przedstawił Vernon Johnson – duchowny, któremu udało się pokonać alkoholizm. Wyróżnia on cztery etapy leczenia choroby:

  • uświadomienie – chory zaczyna mieć świadomość istnienia problemu,
  • uległość – alkoholik zaczyna rozumieć, w jakim stanie się znajduje i na czym polega jego choroba,
  • akceptacja – chory przejmuje odpowiedzialność za powrót do zdrowia,
  • poddanie się – alkoholik poddaje się terapeucie (czynnie uczestniczy w procesie leczenia i chce wprowadzić zmiany w swoim życiu) bądź chorobie (wraca do niekontrolowanego picia).

Inne etapy procesu proponuje Bogdan T. Woronowicz, specjalista terapii uzależnień. Badacz koncentruje się na biochemicznych zmianach, jakie zachodzą w mózgu osoby chorej. Wskazuje na następujące fazy zdrowienia:

  • faza odwrotu – trwa ok. 2 tygodnie od zaprzestania picia alkoholu – chory jest niestabilny emocjonalnie, odczuwa niepokój i rozdrażnienie,
  • faza miesiąca miodowego – trwa do ok. 45 dni – mózg produkuje nadmierną ilość neuroprzekaźników, dzięki czemu alkoholik znajduje się w stanie euforii, jego samopoczucie znacznie się poprawia,
  • faza muru – trwa od 46 do ok. 120 dni – nastrój może ulec pogorszeniu ze względu na stabilizację neuroprzekaźników (produkowanych jest ich mniej niż w poprzedniej fazie), zaczynają pojawiać się wątpliwości i niechęć do terapii, a także bezsilność spowodowana zrozumieniem konsekwencji nałogu i trudem wyjścia z niego,
  • faza przystosowawcza – trwa od 4 do 6 miesięcy – osoba stopniowo przystosowuje się do zmian w swojej psychice, zaczyna rozumieć zalety abstynencji, wyraża chęć pracy nad sobą,
  • faza rozwiązań – trwa od 6 do 12 miesięcy – jest to kontynuacja wprowadzania zmian w życiu osoby uzależnionej, która zaczyna znacznie poprawiać swoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, a także odnajduje się w sferze zawodowej.

Dlaczego podjęcie terapii jest niezbędne do wyjścia z nałogu?

Alkoholicy tracą kontrolę nad własnym życiem. Nie są w stanie funkcjonować bez sięgania po uzależniającą substancję. Zadaniem specjalisty jest pokazanie choremu, że abstynencja to stan, który jest nie tylko możliwy do osiągnięcia, ale także wiąże się z wieloma korzyściami dla całego organizmu, w tym wpływa na poprawę samopoczucia. W wychodzeniu z nałogu pomóc może wybór ośrodka leczenia uzależnień. Miejsce to zapewnia nie tylko stały dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, ale także pozwala na wyciszenie i zastanowienie się nad swoimi życiowymi wyborami.