Każde społeczeństwo ma swoje problemy. Trudno o jakiś moment w historii, kiedy pewna wspólnota mogłaby z ręką na sercu przyznać, że nie mierzy się z żadnymi trudnościami. Także współczesne, nawet te wysoko rozwinięte społeczeństwa stawiają czoła licznym wyzwaniom. Co to za problemy? Jakie jest ich źródło? Jak je rozwiązać? Pytania te spędzają sen z powiek ludziom na każdym poziomie – zwykłym obywatelom, którzy muszą się z nimi mierzyć, badaczom społecznym, którzy próbują dotrzeć do ich przyczyny, ale także przedstawicielom państw, którzy zmuszeni są do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie tych problemów.

Nauki społeczne znają wiele teorii problemów społecznych. Każda z nich oferuje nieco inną interpretację. Mnogość koncepcji teoretycznych nie prowadzi jednak do dezorientacji, ale oferuje szeroką perspektywę umożliwiającą interpretowanie indywidualnie każdego problemu społecznego, z uwzględnieniem jego specyfiki i różnych uwarunkowań. Do wyjaśnienia jednych zjawisk skuteczny okaże się konstruktywizm, w innych przypadkach remedium okaże się socjologia feministyczna.

Jednym z większych powodów problemów współczesnego świata jest alkohol, który owocuje uzależnieniem, o czym przeczytasz tutaj: Alkohol procentuje uzależnieniem! Uzależnienie natomiast jest powodem innych problemów, o których przeczytasz w tym artykule.

 

Alkohol przyczyną ubóstwa?

Szczególnie istotnym problemem we współczesnym świecie jest ubóstwo. Od zawsze stanowiło ono centrum zainteresowania badaczy społecznych. Jak to się dzieje, że niektórzy ludzi, mimo tego że pracują, nie są w stanie wybić się poza granicę minimum egzystencjalnego? Czy temu efektowi sprzyjają używki? Czy sytuacja w danym miejscu? Czy problem ten należy rozpatrywać w kategoriach osobistej odpowiedzialności (sami są sobie winni, są leniwi, nieinteligentni etc.), a może jest to kwestia systemowych problemów (społeczeństwo w obecnym kształcie nie ubezpiecza ludzi przed popadnięciem w ubóstwo)?

Nie można zapominać że jednak często alkohol – doprowadza do takiego stanu człowieka.

Krok dalej – alkohol a przestępczość

Ubóstwo nauczyliśmy się ignorować. Wielu z nas bezdomnych proszących o pieniądze na ulicy traktuje już jako nieodłączny element miejskiego krajobrazu. Są jednak problemy bardziej widoczne. Należą do nich chociażby alkoholizm i idąca z nim w parze przestępczość. Każdy z nas chce żyć w bezpiecznym kraju. Jednak faktem jest, że przestępczość występuje od zawsze. Czy da się jednak coś z tym zrobić? Jak radzić sobie z ludźmi, którzy wychodzą poza granice prawa? Stosować populizm penalny i straszyć wysokimi karami, wierzyć w zbawienną moc resocjalizacji czy starać się zapobiegać wykroczeniom? Czy powinno zajmować się tym państwo, a może zostawić tę kwestię trzeciemu sektorowi? Te pytania, jak wiele innych, pozostają w tym momencie bez odpowiedzi. Trzeba jednak pamiętać, że osoby które są uzależnione – mogą działać irracjonalnie – tym samym za wszelką cenę będą chciały sięgnąć po używki.

Współczesne społeczeństwa mierzyć się muszą z różnego rodzaju napięciami, które mimo postępu technologicznego, rozwoju nauki i wzrostowi gospodarczemu okazują się nie znikać. Przed polityką społeczną, pracą socjalną i wymiarem sprawiedliwości stoi dziś wiele wyzwań. To, jaki kierunek działań zostanie podjęty przez te instytucje będzie miało ogromne znaczenie dla przyszłego ładu społecznego. Jedno jest pewne – problemów społecznych nie należy ignorować – i wszelkie problemy z używkami / alkoholem / narkotykami – trzeba niezwłocznie ujawniać i pracować z osobami uzależnionymi.