Młodzież i dzieci coraz przez coraz większa ilość bodźców zewnętrznych są bardzo narażone na różnego rodzaju uzależnienia. U młodzieży coraz częściej jest to alkohol. Towarzyszy on podczas większości spotkań towarzyskich i uroczystości rodzinnych- chrzcin, wesel, a nawet coraz częściej pojawia się na Komuniach. Obecnie panuje przekonanie, iż bez alkoholu nie ma dobrej zabawy, możliwości atrakcyjnego spędzania czasu czy też doznania silnych wrażeń tak bardzo ważnych dla młodego człowieka. Spożywanie napojów alkoholowych służy często wywołanie nastroju wzruszenia, radości oraz zapomnienia o narastających problemach, pomaga również w przezwyciężaniu różnych lęków. Adolescenci dość szybko zauważają, że alkohol jest jednym ze sposobów na rozwiązanie ich problemów, niestety bardzo rzadko są oni świadomi negatywnych konsekwencji z używania alkoholu w tak młodym wieku. Natomiast o uzależnieniach młodszych dzieci przeczytasz tutaj: Od czego mogą być uzależnione dzieci?

Ciekawość/niedostępność przyczynia się do alkoholizmu?

Zapewne wielu z nas zastanawiało się wielokrotnie w swoim życiu, dlaczego młodzi ludzie zdecydowali się sięgnąć po alkohol, co ich do tego skłoniło? Za najczęściej podawaną przyczynę picia alkoholu przez adolescentów jest ciekawość związana z odczuciami spożywania trunków alkoholowych. W okresie dorastania bardzo ważna jest akceptacja rówieśników, młody człowiek, aby nie odstawać od reszty grupy również sięga po alkohol zazwyczaj łamiąc przy tym swoje zasady, które zwykł akceptować. Często też powodem picia alkoholu są problemy rodzinne, niepowodzenia w życiu szkolnym lub osobistym, chęć pokonania nieśmiałości, wyrażenie potrzeby buntu poprzez łamanie obowiązujących zakazów czy też pragnienie poczucia bycia dorosłym.

Według wielu socjologów muszą istnieć też głębsze przyczyny sięgania po kieliszek przez młodych. Za główny powód uważają oni zjawisko nieprzystosowania adolescentów do funkcjonowania we współczesnym świecie, co wywołuje mocny stres oraz frustrację, a więc bezpośredniej przyczyny należy szukać w sferze emocjonalnej młodzieży, która przeżywa wtedy lęk, niepokój, rozgoryczenie oraz cierpi na skutek licznych kompleksów.

Młodzi ludzie z alkoholem nie powodują zaskoczenia… – to błąd!

Społeczeństwo również w pewnym stopniu przyczynia się do kontaktu młodych z alkoholem, można mu zarzucić, że nie potrafi stworzyć dla młodzieży atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu. Do częstszego sięgania po alkohol bardzo zachęca promowany przez media wizerunek życia nastawiony jedynie na konsumpcję gdzie źródłem szczęścia i zadowolenia jest dobra zabawa i świat pozbawiony głębszych wartości.

Fundamentalne reguły i wartości – wychowanie w trzeźwości!

Dużą rolę odgrywają tutaj również wyniesione z domu rodzinnego nieodpowiednie wzorce osobowe. Dziecko funkcjonujące w domu gdzie pojawia się upijanie bez powodu, wszelkie uroczystości czy formy spędzania czasu wolnego wiążą się z piciem alkoholu, nabywa wtedy niewłaściwych postaw i trudno wymagać od niego, aby zachowywało się w inny sposób. Rodzina nie pokazuje dziecku prawidłowych postaw, które mogłoby wykorzystać w dalszym życiu, rodzice zaniedbują jego rozwój. Należy pamiętać, że to właśnie w środowisku rodzinnym małe dziecko po raz pierwszy uczy się pożądanych postaw i zasad postępowania, jest przygotowywane do pełnienia danych ról społecznych w przyszłości.
Według T. Kukołowicz na sytuację rodzinną młodzieży składa się:

 • stosunek rodziców do dziecka
 • zachowania rodziców
 • metody wychowawcze stosowane w rodzinie
 • relacje interpersonalne rodzice- dziecko
 • relacje miedzy samymi rodzicami
 • patogenne zachowania rodziców (np. alkoholizm, przemoc)
 • pełność rodziny
 • warunki materialne i mieszkaniowe

Niska samoocena?

Niewątpliwie jedną z przyczyn sięgania po alkohol przez adolescentów może być sposób postrzegania samego siebie, a więc samoocena. Należy zwrócić uwagę, iż osoba z wysoką samooceną cechuje się pewnością siebie i dużo łatwiej zdobywa uznanie rówieśników. Osoba taka nie ulega wpływowi pozostałych i potrafi zdecydowanie sprzeciwić się większości. Nie boi się odmówić wypicia alkoholu pod wpływem nacisku innych, mimo iż stanowi mniejszość. Inaczej jest w przypadku adolescentów z niskim poczuciem własnej wartości, osoby te są mniej odporne na wszelakie stresy, gorzej radzą sobie z codziennymi problemami czy wymaganiami. Trudności występują również podczas nawiązywania kontaktów interpersonalnych, przeważnie gdy już osoba z niskim poczuciem własnej wartości zdobędzie grono znajomych zrobi wszystko, aby im się przypodobać co oznacza, że nie będzie w stanie odmówić gdy reszta zacznie namawiać ją do picia alkoholu. Bezspornie można stwierdzić, że poziom samooceny odgrywa ważną rolę w określeniu prawdopodobieństwa sięgnięcia po alkohol przez młodego człowieka.

Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu w młodym wieku

Picie alkoholu w tak młodym wieku niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, których adolescenci nie są całkowicie świadomi. Należy zaznaczyć, iż wypicie nieszkodliwej dawki alkoholu dla osoby dorosłej u nastolatka może spowodować poważne zaburzenia rozwojowe.
Nadmierne spożywanie alkoholu wpływa na negatywne zmiany somatyczne w organizmie człowieka powoduje m.in.:

 • wszelkie choroby wątroby: np. marskość wątroby
 • choroby trzustki i przewodu pokarmowego: np. rak gardła, krtani, przełyku
 • choroby układu krążenia: np. udar mózgu, nadciśnienie tętnicze

Negatywne konsekwencji zachodzą również w sferze psychicznej młodego człowieka, spotykamy się tutaj przede wszystkim z zaburzeniami nastroju, tendencją do częstego popadania w stany depresyjne. Bardzo niebezpiecznym psychologicznym skutkiem nadużywania alkoholu przez adolescentów jest popełnianie samobójstw, niepokojące dla ogółu społeczeństwa są coraz to częściej dopływające informacje o samobójstwach wśród młodych ludzi, którzy mają dopiero całe życie przed sobą.
Szkodliwe picie alkoholu niekorzystnie oddziałuje na funkcjonowanie społeczne młodego człowieka: nasilają się konflikty z domownikami oraz rozluźnieniu ulega więź rodzinna. Adolescenci mają problemy z nauką oraz wywiązywaniem się z wszelkich obowiązków, jakie zostały im powierzone. Zwiększa się również liczba różnych wykroczeń popełnianych w stanie nietrzeźwości.
Adolescenci, którzy sięgają po alkohol są nastawieni przede wszystkim na mocne i natychmiastowe odczuwanie przyjemności czego konsekwencją może być brak szansy nauczenia się dojrzałych i efektownych sposobów radzenia sobie z wszelkimi stresującymi i trudnymi sytuacjami życiowymi. Młodzież też pod wpływem alkoholu rozpoczyna inicjację seksualną, dochodzi do różnych często przypadkowych kontaktów seksualnych, których konsekwencją jest najczęściej niechciana ciąża, zarażenie się wirusem HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Badania wykazują, że u dziewczynek częściej pojawiają się kłótnie z rodzicami oraz konflikty z przyjaciółmi natomiast u chłopców przeważają przed wszystkich zachowania związane z naruszaniem prawa np. bójki, kradzieże, kłopoty z policją.

Pomimo młodego wieku – warto, aby takie osoby skorzystały z fachowej porady i pomocy. Dlatego również w takich przypadkach zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka. Trwanie w nałogu może negatywnie wpłynąć na całe, dopiero rozpoczynające się „naprawdę” życie młodych ludzi.