Osoba, która spożywa alkohol w nadmiernych ilościach, zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważna jest jej przypadłość. Zdarza się, że ignoruje sygnały od bliskich osób, stanowczo odrzucając propozycje wsparcia. Powodem takiej sytuacji może być przede wszystkim brak świadomości istnienia problemu. Decyzja o rozpoczęciu leczenia często następuje dopiero w wyniku wystąpienia przykrych zdarzeń, które mają miejsce wyłącznie z powodu spożycia napojów alkoholowych. Jednym z nich jest utrata prawa jazdy spowodowana powadzeniem samochodu bezpośrednio po spożyciu trunków.

Na jaki okres odbierane może zostać prawo jazdy osobie prowadzącej pojazd pod wpływem alkoholu?

Zgodnie z polskim prawem, osobie, która została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu, mogą zostać odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami. Dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi w tym przypadku 0,25 mg/l (lub 0,5 promila alkoholu we krwi). Jeśli norma ta zostanie przekroczona, kierowca musi liczyć się z konsekwencjami. Istnieją dwa stany regulowane przez kodeks wykroczeń:

  • po spożyciu – zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi pomiędzy 0,1 a 0,25 mg/l;
  • nietrzeźwości – zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi więcej niż 0,25 mg/l.

W pierwszym z wymienionych przypadków prawo jazdy zostaje odebrane na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast osoby, które w trakcie jazdy samochodem były w stanie nietrzeźwości, stracą uprawnienia na okres nawet do 15 lat. Co więcej, jeśli alkoholik spowoduje wypadek, prawa jazdy może już nigdy nie odzyskać. Warto również pamiętać, że decyzja o podjęciu leczenia może pozytywnie wpłynąć na złagodzenie kary przez sąd.  Przeczytasz o tym więcej tutaj: Co może wpłynąć na złagodzenie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu?

Dlaczego utrata prawa jazdy może być dla alkoholika bodźcem do podjęcia leczenia?

Osoby uzależnione od alkoholu często potrzebują oddziaływania konkretnego bodźca, który wyzwoli w nich potrzebę zmian. Pierwszym krokiem w kierunku leczenia choroby jest samoświadomość. Wydarzenie, jakim jest utrata prawa jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu, jasno wskazuje, że alkoholik traci kontrolę nad sytuacją i przestaje myśleć racjonalnie. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów stanowi dla wielu osób dotkliwą karę. W przypadku wykonywania zawodu związanego z kierowaniem samochodem wiąże się również z utratą źródła utrzymania. Wielu alkoholików dopiero po zaistnieniu takiego bodźca zaczyna poważnie myśleć o swoim stanie i podejmuje próbę walki o powrót do zdrowia.