Nadmierne spożycie alkoholu wpływa negatywnie na wiele obszarów życia. Alkoholik, oprócz problemów w sferze zawodowej czy w relacjach społecznych, często zmaga się również z różnego rodzaju chorobami. W badaniach naukowych wielokrotnie zostało udowodnione, że alkohol to substancja działająca destrukcyjnie na cały organizm człowieka. Zdarza się, że dopiero pojawienie się poważnych objawów skłania osobę uzależnioną do wizyty u lekarza. Poznanie diagnozy może okazać się czynnikiem, który wpłynie na chęć wizyty u terapeuty i podjęcie próby wprowadzenia zmian w swoim stylu życia.

Na jakie choroby narażone są osoby spożywające alkohol w nadmiarze?

Picie alkoholu w nadmiernych ilościach zwiększa ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób. Substancja ta przyczynia się do powstawania niebezpiecznych zmian w organizmie, które często okazują się nieodwracalne. Wśród negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu wymienić można m.in.:

  • zaburzenia osobowości,
  • zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu,
  • uszkodzenie móżdżku (narządu odpowiedzialnego za utrzymywanie równowagi),
  • problemy z koordynacją ruchową,
  • marskość wątroby,
  • zapalenie trzustki,
  • chorobę refluksową przełyku.

Co więcej, alkoholizm znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, a w szczególności nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku, wątroby oraz jelita grubego.

Wykrycie choroby motywacją do wyjścia z nałogu

Osoby, które często sięgają po napoje alkoholowe, mogą nie zauważyć momentu przekroczenia granicy wejścia w nałóg. Nie dostrzegają sygnałów świadczących o tym, że przestali kontrolować ilość wypitego alkoholu i są uzależnieni od działania tej substancji. Problemy zdrowotne wykryte u alkoholika mogą sprawić, że zacznie on myśleć poważnie o swojej sytuacji. Wyniki badań oraz diagnoza postawiona przez lekarza wpływają na sposób postrzegania rzeczywistości przez chorego. Zmienia się jego nastawienie do życia i podejmuje on decyzję o rezygnacji z picia trunków, co spowodowane jest lękiem przed dalszymi skutkami rozwijającej się choroby. Należy jednak pamiętać, że pokonanie alkoholizmu bez wsparcia terapeuty może okazać się niemożliwe. Zdarza się, że osoba, która przed otrzymaniem informacji na temat swojego stanu zdrowia spożywała alkohol w nadmiarze, zacznie robić to ponownie niedługo po tym, jak jej wyniki badań ulegną polepszeniu.