Kierowanie samochodem po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla kierowcy i ewentualnych pasażerów, ale także dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym, polskie prawo przewiduje dotkliwe kary dla osób, które zdecydowały się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu. Należą do nich kary grzywny, utrata prawa jazdy, areszt czy nawet pozbawienie wolności. Osobom pociągniętym do odpowiedzialności karnej zależy na tym, aby konsekwencje ich czynu były jak najmniejsze. Istnieją drogi, które pozwalają na złagodzenie wyroku sądu.

Z jakimi konsekwencjami spotkają się osoby prowadzące samochód po spożyciu napojów alkoholowych?

Konsekwencje za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od wielu okoliczności. Przede wszystkim, osoby, które kierują pojazdem w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/l), według prawa popełniają przestępstwo, co wiąże się z bardziej dotkliwymi karami niż wykroczenie, o którym z kolei mówimy w przypadku prowadzenia w stanie po spożyciu. Zgodnie z przepisami, jazda pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 15 lat, a w niektórych okolicznościach nawet dożywotnio. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Duże znaczenie ma szkodliwość społeczna popełnionego czynu – np. w sytuacji, gdy alkoholik spowodował wypadek, powinien liczyć się z tym, że może otrzymać decyzję o karze pozbawienia wolności.  Utrata prawa jazdy przez uzależnionego może jednocześnie wpłynąć pozytywnie na decyzje o rozpoczęciu leczenia. Więcej o tym przeczytasz w tym artykule: Utrata prawa jazdy bodźcem do uwolnienia się od uzależnienia.

Jakie możliwości złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu są przewidziane w polskim prawie?

Zgodnie z kodeksem karnym, osoba, wobec której toczy się proces w związku z prowadzeniem samochodu po spożyciu alkoholu, ma prawo do złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Aby sąd zgodził się na warunkowe umorzenie postępowania, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • w ocenie sądu społeczność szkodliwa czynu nie jest znaczna,
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
  • sprawca nie był wcześniej karany za umyślne spowodowanie przestępstwa,
  • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, a także dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku karnego.

Podjęcie terapii – sposób na łagodniejszy wyrok?

Osoby, które starają się o warunkowe umorzenie postępowania, powinny zwrócić szczególną uwagę na ostatnią z wymienionych wcześniej przesłanek. Sąd, podejmując decyzję, obserwuje postawę sprawcy i jego chęci do zmiany swojego zachowania. Podjęcie terapii i poinformowanie o tym fakcie sędziego może pozytywnie wpłynąć na wynik postępowania. Perspektywa skrócenia kary i szybszego odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami motywuje alkoholika do pracy nad kontrolą własnego zachowania.

Nie czekaj i sprawdź ofertę terapii uzależnień: https://terapianaleczow.pl/leczenie-uzaleznien/alkoholizmu/