Ogólnopolska Infolinia

Zadzwoń

Obojętność spowodowana alkoholizmem. Co czuje uzależniony?

obojętność spowodowana alkoholizmem

Więź z rodziną i bliskimi to jedna z ważniejszych kwestii w życiu człowieka. Dobre relacje międzyludzkie dają poczucie bezpieczeństwa i wsparcia zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. To właśnie w przypadku najmłodszych więzi w rodzinie są najważniejsze. Ich brak może wpłynąć na nieodpowiedni rozwój psychologiczny. Jednym z głównych powodów zaburzeń w relacji są używki. Gdy jeden z rodziców wpada w uzależnienie od alkoholu, pojawia się obojętność i brak zainteresowanie partnerem i dziećmi. Skąd bierze się obojętność spowodowana alkoholizmem? Jak może wpływać na inne osoby? Jak leczyć alkoholizm?

Dlaczego alkohol zmienia ludzi?

Alkohol to trucizna, która atakuje układ nerwowy osoby pijącej i upośledza go. Długotrwałe spożywanie alkoholu prowadzi do uszkodzeń i zaburzeń działania całego układu tj. nerwów obwodowych, rdzenia i mózgu. Wyniszczenie tego niezwykle ważnego elementu organizmu człowieka powoduje, że drastycznie zmienia on swoje zachowania. Dzieje się tak przez zanik kory mózgowej, która odpowiada również za funkcje emocjonalne. Zobojętnienie jest jednym z objawów poważniejszego schorzenia, czyli otępienia alkoholowego.

Jak zmieniają się zachowania alkoholika?

Ile razy słyszeliśmy historie opowiadane przez partnerów osób uzależnionych od alkoholu, że „on kiedyś taki nie był“, „zmieniła się, kiedyś była inną osobą”. Może wydawać się, że pojawienie się zobojętnienia spowodowanego alkoholem jest nagłe. Jednak jest to proces długotrwały i rozłożony w czasie, przez co nie od razu widoczny. Zaczyna się on od coraz mniejszego zainteresowania partnerem, porzuceniem hobby itp. Uszkodzenie obszarów kory mózgowej nawet z najbardziej empatycznej osoby potrafi zrobić „zombie”, któremu jedyne, na czym zależy to napicie się alkoholu. Pozytywne cechy zastępują natomiast drażliwość, impulsywność, depresja i inne zaburzenia psychiczne.

Jak choroba alkoholowa i brak relacji wpływa na rodzinę?

Nadmierne spożywanie alkoholu destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie komórki rodzinnej. Brak zainteresowanie ze strony partnera, ojca lub matki powoduje coraz większe odsuwanie się od siebie. Pojawiają się coraz częstsze kłótnie dodatkowo potęgowane ilością alkoholu, jaką wypija uzależniony. Coraz większe oddalenie się od siebie jest również przyczyną rozwodów. W przypadku dzieci brak odpowiednich więzi rodzinnych wpływa na późniejsze problemy w budowanie relacji z innymi ludźmi, brak zaufania do innych czy nawet rozwinięcie zespołu DDA.

Czy zmiany są odwracalne?

Większość zmian, jakie zachodzą w konsekwencji dużej ilości spożywanego alkoholu, jest częściowo odwracalna. Organizm człowieka posiada bowiem zdolność do regeneracji. Ważne jest jednak aby kategorycznie odstawić alkohol. Kluczem w zerwaniu z nałogiem jest skorzystanie z pomocy Ośrodka Terapii Uzależnień. Utrzymywanie abstynencji pomoże odnowić się połączeniom nerwowym i zahamuje proces degradacji kory mózgowej. Jeśli szukasz wsparcia, skorzystaj z naszych bezpłatnych konsultacji telefonicznych i odwiedź naszą stronę, by dowiedzieć się więcej – leczenie alkoholizmu