Gdy w rodzinie pojawia się problem z uzależnieniem od alkoholu bądź narkotyków jednego z partnerów, jest to olbrzymi problem dla drugiej połówki. Podczas przysięgi małżeńskiej ślubowali sobie bowiem miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że się nie opuszczą aż do śmierci. W takiej sytuacji jedna z osób staje przed ogromnym dylematem, odejść czy trwać razem z uzależnionym oraz jak uchronić dzieci. Dowiedz się jak uchronić dzieci przed skutkami alkoholizmu. Jak alkoholizm wpływa na rozwój dzieci oraz jakie postawy w rodzinie przyjmuje dziecko alkoholików. 

Jak nadużywanie alkoholu przez rodzica wpływa na dzieci?

Osoba uzależniona w sposób nieświadomy niszczy życie nie tylko sobie, ale przede wszystkim swojej rodzinie. Najbardziej pokrzywdzone są w takiej sytuacji dzieci, które nie są jeszcze do końca świadome sytuacji, w jakiej się znalazły, a która z pewnością odciśnie na nich swoje piętno w przyszłości.

Obraz ojca lub matki alkoholika zaburza u dzieci obraz rodzica, co może prowadzić do m.in. stworzenia negatywnej wizji płci przeciwnej. Skutkować to może późniejszymi problemami w założeniu własnej rodziny. Dzieci, nieświadome tego jak poprawnie powinny wyglądać ich relacje z rodzicami przenoszą wiele patologicznych zachowań do swoich związków jak i na kolejne pokolenie. Osoby z takim problemem określane są jako DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.

Dziecko w dysfunkcyjnej rodzinie alkoholowej często przybiera jedną z dwóch ról:

  • bohater rodziny – postać ta przekazuje światu, że w jej rodzinie wszystko jest w porządku. Dziecko zapewnia poczucie wartość innym członkom rodziny, jednocześnie obniżając, swoją własną samoocenę wskutek ciągłego poczucia odpowiedzialności. 
  • kozioł ofiarny – postać, na której rodzice wyładowują swoje własne frustracje rodzące się z problemów, z którymi nie mogą się uporać. Dziecko jest często obwiniane za niepowiedzenia swoich rodziców i poniżane.

Jak uchronić dzieci przed skutkami alkoholizmu w rodzinie?

Gdy jeden z rodziców popadł w nałóg alkoholowy, na drugim z partnerów spoczywa odpowiedzialność za uchronienie dzieci oraz pomoc w wyjściu z uzależnienia alkoholikowi. Jak ważna jest relacja osób bliski, przeczytasz w artykule: Moja żono, dziękuję, że pomogłaś mi wyjść z nałogu… – jaką rolę w leczeniu alkoholizmu odgrywa reakcja osób bliskich?

Przede wszystkim nie należy ukrywać tego co dzieje się w rodzinie. Należy rozmawiać z dziećmi, mówiąc prawdę o problemach. Nie można zostawić ich samych sobie, ponieważ każde dziecko potrzebuje uwagi i wsparcia. Karygodne będzie również posługiwanie się dzieckiem w relacjach z osobą uzależnioną oraz zmuszanie do czegokolwiek. Dobrym wyjściem będzie skorzystanie również z pomocy psychologa. Najważniejsze jest to, żeby dziecko nigdy nie poczuło się winne problemów, jakie toczą się w rodzinie. 

Należy pamiętać również, że im szybciej osoba uzależniona rozpocznie leczenie uzależnienia, tym mniejszy będzie miało ono wpływ na rozwój i przyszłość dzieci. 

Jeśli więc twoja rodzina została dotknięta problemem alkoholizmu i chcesz pomóc sobie, swoim dzieciom i partnerowi, zapoznaj się z naszą ofertą terapii rodzinnej oraz skontaktuj się z naszym ośrodkiem.