Alkoholizm jest chorobą społeczną, uzależniającą bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy środowisko. W ostatnim jednak czasie zmienia się wyraźnie obraz przeciętnego pacjenta ośrodka uzależnień. Przybywa osób młodych, niepełnoletnich, a także kobiet, a także pacjentów na wyższych stanowiskach.

Według statystyk, wśród mężczyzn najbardziej narażeni na chorobę alkoholową są panowie w wieku od 40 do 49 lat. Rozwodnicy piją więcej od żonatych, wdowców i kawalerów. Wśród kobiet na alkoholizm najbardziej narażone są studentki oraz kobiety w wieku 40-49 lat. Chociaż panie skrupulatniej ukrywają nałóg, szybciej i częściej zgłaszają się po pomoc.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, pacjenta uznaje się za uzależnionego, jeśli w ostatnim roku wystąpiły u niego trzy lub więcej z poniższych objawów:

  • silne pragnienie lub poczucie przymusu wypicia alkoholu
  • trudności kontrolowania zachowania związanego z piciem
  • fizjologiczne objawy po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości pitego alkoholu albo używanie alkoholu w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia tych objawów
  • potrzeba przyjmowania coraz większej dawki, by uzyskać skutki powodowane wcześniej przez mniejsze dawki
  • narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu picia, zwiększony czas poświęcony na zdobywanie lub picie alkoholu lub na odwracanie następstw jego działania
  • picie pomimo wyraźnych powodów szkodliwych następstw.

JEDYNA SŁUSZNA METODA

Pierwszy krok do trzeźwości to skonfrontowanie się z problemem. Warto zrobić bilans zysków i strat i odpowiedzieć sobie na pytanie: ile picie zabiera mi życia i jak wpływa na najbliższych. Z czego rezygnujemy, kogo zaniedbujemy. Kolejny krok to konfrontacja z najbliższymi. Trzeba się zdobyć na rozmowę, powiedzieć o problemie i zapytać, jak picie wpływa na ich emocje. Niekiedy chory potrzebuje wcześniej pobytu na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, który trwa kilkanaście dni. Potem konieczna jest psychoterapia.

Tomasz Jankowski, Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień – Terapia Nałęczów:

– Podczas leczenia w ośrodku pacjent przez całą dobę przebywa z innymi osobami uzależnionymi. To ważne źródło wsparcia. Ma też stałą opiekę terapeutyczno-medyczną. W tym czasie zapoznaje się z chorobą, identyfikuje objawy, poznaje sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym i specyfikę mechanizmów uzależnienia. Później powinien kontynuować leczenie w systemie ambulatoryjnym, brać udział w maratonach tematycznych bądź treningach zachowań konstruktywnych, by nie wrócić do sięgania po alkohol.